โรงงานน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากล

กรุงเทพวอเตอร์ โรงงานผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิต GMP ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และองค์การอาหารและยา

กรุงเทพวอเตอร์ โดยเพียวริ ใช้ระบบ Reverse osmosis (R.O.) กระบวนการแยกโมเลกุลของน้ำจากสารละลายต่าง ๆ ที่ปนในน้ำ ทำให้ได้น้ำดื่มที่สะอาด ไม่มีโลหะหนัก หรือสารตะกั่ว สารหนู สารปรอท ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสารก่อมะเร็งต่าง ๆ

กรุงเทพวอเตอร์ โรงงานรับผลิตน้ำดื่ม

โรงงานผลิตน้ำดื่มของเราโดย Ultraviolet (UV) เป็นกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสง Ultra Violet ทำให้ได้น้ำดื่มที่ปลอดภัย

กรุงเทพวอเตอร์ รับผลิตน้ำดื่มโรงแรม น้ำดื่มร้านอาหาร น้ำดื่มบริษัทต่าง ๆ ทั่วประเทศ