นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือโรงงานผลิตน้ำดื่ม

เว็บไซต์ของเราคือ  https://bangkokwater.com

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้างและทำไมจึงเก็บ

ความเห็น

เมื่อผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์แสดงความเห็นไว้ที่เว็บไซต์ BangkokWater.com เราจะเก็บความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมท่านนั้น ๆ ที่แสดงอยู่ในฟอร์มแสดงความคิดเห็น และเก็บข้อมูล IP Address พร้อมทั้ง ค่า agent string ของ Web Browser ด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและตรวจสอบ Spam

สื่อ

ถ้าท่าน Upload รูปภาพขึ้นเว็บไซต์ กรุณาอย่า Upload รูปที่มีการบันทึกข้อมูลที่อยู่ภาพด้วย (EXIF GPS) เพราะคนที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์อาจโหลดภาพนั้นไปใช้งานในรูปแบบต่างบ ๆ ได้

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเว็บไซต์ กรุงเทพวอเตอร์ โรงงานผลิตน้ำดื่ม
www.BangkokWater.com