Mangala Premium Brand พรีเมี่ยมแบรนด์มงคล สำหรับธุรกิจ

กรณีท่านต้องการออกแบบโลโก้ใหม่ หรือเปลี่ยนโลโก้ เพื่อส่งเสริมกิจการสู่ความรุ่งโรจน์สูงสุด

ต้องการโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์สำหรับบริษัท หน่วยงาน องค์กรของท่าน

ทางเราไม่ได้รับงานออกแบบโลโก้แบบทั่วไป แต่จะรับออกแบบเป็นกรณีพิเศษ ในรูปแบบ Mangala Premium Brand (มงคลพรีเมี่ยมแบรนด์) เท่านั้น โดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ โหราศาสตร์ นรลักษณ์ศาสตร์ ฮวงจุ้ย และงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมความรุ่งโรจน์สูงสุดในชีวิตและธุรกิจ

ครูของเรา จะทำการวิเคราะห์พื้นที่ (ตาดิน) ที่ตั้งสำนักงานของท่าน ทิศทาง สภาพแวดล้อม สำนักงาน วิเคราะห์ดวงชะตาเจ้าของกิจการ กรรมการทั้งหมด รวมถึงพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ที่สำคัญ(ถ้ามี) แล้วจึงทำการออกแบบโลโก้เป็นแบบพิเศษเฉพาะเป็นหนึ่งเดียวสำหรับท่าน พร้อมแนะนำหลักปฏิบัติและกิจกรรมที่จะต้องทำในชีวิตประจำวันสำหรับท่าน กรรมการ และพนักงาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดบารมีธรรมขั้นสูง อันจะส่งผลให้กิจการ ธุรกิจและชีวิตของท่านรุ่งโรจน์ก้าวหน้าแบบไม่มีที่สิ้นสุด

ค่าบูชาครู สำหรับโลโก้แบบพรีเมี่ยมแบรนด์มงคล เริ่มต้นที่ 39,999 บาท สูงสุดที่ 9,999,999 บาท
ระยะเวลาออกแบบ ประมาร 3 เดือน พร้อมนำท่านปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดบารมีธรรมสู่ความสำเร็จรุ่งโรจน์ในชีวิต

ต้องการ Logo สำหรับ Mangala Premium Brand พรีเมี่ยมแบรนด์มงคล สำหรับธุรกิจ
โทร 0880568629